Openslaandegaragedeuren.com

Privacybeleid

Openslaandegaragedeuren.com is onderdeel van Different Doors B.V. Daarmee is Different Doors B.V., gevestigd aan de Randweg-Zuid 30, 6021 PT te Budel, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Hoe kunt u ons bereiken?

Randweg-Zuid 30
6021 PT  Budel
0495470000 | www.differentdoors.nl | info@differentdoors.nl

Privacyverklaring

Wij als Different Doors B.V. nemen de bescherming van persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers zeer serieus.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Different Doors verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De onderstaande persoonsgegevens worden door ons verwerkt.

Different Doors verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@differentdoors.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen Different Doors wordt er gebruik gemaakt van marketing automation software om al het websitegedrag en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde manier te beheren. Hiervoor gebruiken we HubSpot. Different Doors kan op basis van deze gegevens persoonlijke content delen door middel van doelgerichte advertenties, en/of het toesturen van e-mails.

Wanneer je een contactformulier invult op onze website of een resource downloadt:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Different Doors bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Different Doors te behartigen. Indien Different Doors de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Different Doors de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Indien u een aankoop doet bij Different Doors bewaren wij uw persoons- en contactgegevens zolang als nodig is voor de gehele uitvoering en afwikkeling van deze aankoop. De bewaartermijn bedraagt in dit geval tenminste de geldende garantietermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Different Doors verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Different Doors blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Different Doors gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Different Doors gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik hier als u meer wilt weten over Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Different Doors en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@differentdoors.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Different Doors wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Different Doors neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@differentdoors.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid

Different Doors B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. We adviseren dan ook regelmatig op deze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 01-03-2024.